Výzkum Mikroformáty

Výsledky výzkumu Mikroformáty

Obsah

 1. Pohlaví
 2. Vzdělání
 3. Povolání
 4. Věk
 5. Délka praxe v IT
 6. Sídlo zaměstnavatele
 7. Znáte problematiku μF
 8. O μF jste se dozvěděli
 9. Budete μF využívat
 10. Jaké μF jsou pro Vás přínosné
  1. Standardizované
  2. V návrhu
 11. Proč μF nevyužijete
 12. Uvítali byste komplexnější zpracování μF, včetně příkladů, v češtině

Pohlaví

Ženy 39
Muži 400
Celkem 439
↑ Obsah

Vzdělání

26
206
VOŠ 12
195
Celkem 439
↑ Obsah

Povolání

Student 214
Webmaster 63
Učitel IT 17
Jiná profese v IT 145
Celkem 439
↑ Obsah

Věk

Do 30 352
30 – 40 77
Nad 40 10
Celkem 439
↑ Obsah

Délka praxe v IT

Do 10 let 350
Nad 10 let 89
Celkem 439
↑ Obsah

Sídlo zaměstnavatele

Obec do 10 000 obyvatel 98
Obec nad 10 000 obyvatel 341
Celkem 439
↑ Obsah

Znáte problematiku μF

Ano 157
Ne 148
Částečně 134
Celkem 439
↑ Obsah

O μF jste se dozvěděli (respondenti, kteří znají problematiku μF)

Český článek na Internetu 220
Cizojazyčný článek na Internetu 169
Česká literatura 11
Cizojazyčná literatura 29
Škola (studium) 37
Kolegové/známí 87
Celkem 553
↑ Obsah

Budete μF využívat (respondenti, kteří neznají proglematiku μF)

Ano 46
Ne 20
Zatím nevím 82
Celkem 148
↑ Obsah

Jaké μF jsou pro Vás přínosné

Standardizované

hCalendar 309
hCard 286
rel-license 122
rel-nofollow 183
rel-tag 133
VoteLinks 78
XFN 71
XOXO 60
Celkem 1242
↑ Obsah

V návrhu (koncepty)

adr 188
geo 234
hAtom 117
hAudio 101
hListing 60
hMedia 111
hNews 115
hProduct 124
hRecipe 51
hResume 64
hReview 82
rel-directory 49
rel-enclosure 75
rel-home 124
rel-payment 103
robots exclusion 90
xFolk 30
Celkem 1718
↑ Obsah

Proč μF nevyužijete (respondenti, kteří neznají problematiku μF a navíc je odmítají používat)

Netvořím webové aplikace 14
Nedostatek zdrojů v češtině 2
Technologie není rozšířena 8
Celkem 24
↑ Obsah

Uvítali byste komplexnější zpracování μF, včetně příkladů, v češtině

Ano 353
Ne 86
Celkem 439
↑ Obsah
Copyright © 2019 drlikm
Martin Drlík